Årets samhällsaktör är en utmärkelse som kommunikationsbyrån Gullers Grupp delar ut årligen. Syftet bakom initiativet är att lyfta aktörer som på olika sätt har gjort en bra insats för samhället under det senaste året. De nominerade aktörerna har utsetts av en nomineringskommitté och resultatet ser du nedan. För att bli nominerad ska aktören ha lyft fram nya perspektiv, påverkat den politiska agendan eller engagerat sig i samhällsutvecklingen bredare än sin egen affär.
Det är nu upp till dig att rösta fram vem som förtjänar utmärkelsen Årets samhällsaktör 2016. Du kan rösta tre gånger genom att klicka på aktörerna nedan. Vinnaren tillkännages den 26 januari under en prisceremoni.

Tidigare pristagare är: Refugee Phones (2015), A Non Smoking Generation (2014).

RÖSTNINGEN STÄNGER DEN 25/1 KL 12:00

[Ändra dina val]

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Ambea

  Vårdföretaget Ambea erbjuder idag asylsökande praktik i företagets verksamheter. Genom ett fortsatt samarbete med Migrationsverket kommer Ambea öka satsningen och erbjuda 2000 asylsökande praktikplats. Praktikanterna kommer att jobba inom äldreomsorg samt med vård och assistans för personer med funktionsvariationer. Projektet är unikt i sin omfattning och går i linje med migrationsverkets arbete med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Refugees Welcome Sweden

  Refugees Welcome Sweden är en ideell organisation som arbetar med att förmedla rum i privata boenden till nyanlända flyktingar. Genom en digital plattform matchar de hyresvärdar med nyanlända bostadssökande. Målet är att göra det enklare för flyktingar att integreras i samhället på ett humant och jämlikt sätt istället för att hamna på isolerade anläggningar.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  #jagärhär

  Facebookgruppen med tillhörande hashtag #jagärhär startades våren 2016 av Mina Dennert. Rörelsen arbetar för att motverka hat, rasism och sexism i sociala medier. På Facebookgruppens sida länkar medlemmarna till diskussioner som de upplever har fått en rasistisk eller sexistisk prägel. Medlemmarna uppmanar varandra att gå in och bryta och störa dem som sprider hat, antingen genom att kommentera själva eller gilla vad andra har kommenterat.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  FATTA

  FATTA är en ideell medlemsförening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Organisationen startades 2013 av Femtastic och Make Equal och har sedan dess varit med och lyft frågan om samtycke på den politiska dagordningen. Genom sitt arbete har de lyckats få människor att lära sig mer om vad samtycke är samt fått dem att prata om maskulinitetsnormer.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Stockholms Stadsmission med initiativet Matmissionen i Veddesta

  Matmissionen i Veddesta är Stadsmissionens matbutik som gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionens arbete minskar matsvinnet och butiken fungerar som arbetsträning för människor som vill närma sig arbetsmarknaden genom personligt stöd och yrkeserfarenhet. Butiken har Axfood som medgrundare men ägs och drivs av Stockholms Stadsmission.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet

  Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (UMAF) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Gruppen arbetar mot antisemitism, islamofobi, antiziganism och främlingsfientlighet i Sverige. Syftet är att motverka okunskap, hat och förebygga hatbrott genom utbildning, föreläsning, dialogsamtal, seminarium, workshops och studieresor till koncentrationsläger. UMAF startades av Siavosh Derakhti.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Östersunds FK

  Östersund FK har tagit ställning mot machokultur inom fotboll genom att på olika sätt jobba för förståelse och jämlikhet i, och utanför, klubben. En satsning är att lagets spelare deltar i olika typer av kulturaktiviteter - som dans och musik. Östersund FK är det första fotbollslaget i Sverige som kommer att hbtq-certifieras. Laget driver också frågor som rör integration, mångfald och missbruk, bland annat genom att föreläsa på skolor.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Svenskt vatten – Vattenresan

  Svenskt Vatten och fotografen Mattias Klum genomför projektet Vattenresan. Vattenresan är en resa genom Sverige med stopp i samtliga län för att öka medvetenheten hos allmänheten om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster. Resultat kommer att bli en bok med vattenmiljöer från Sverige som kan fungera som utgångspunkt för att reflektera över vår tillgång till rent vatten som oftast tas för given i Sverige.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Mitt Liv

  Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning, rekrytering och vidgade kontaktnät vill Mitt Liv öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill engagera sig i mångfaldsfrågor. Verksamheten grundades i Göteborg 2008 av Sofia Appelgren och finns nu i flera städer i Sverige.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Hej Främling!

  Den ideella föreningen Hej Främling! startades 2015 av Emma Arnesson. Föreningen är tänkt att fungera som en välkomnade famn för asylsökande, ensamma pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa. Hej Främling! arbetar för att förbättra människors hälsa och samhällets integration genom att samordna aktiviteter som ska göra oss friskare i både kropp och själ. Volontärer runt om i landet ägnar sig åt allt från körsång till diverse lagsporter.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Suicide Zero

  Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar för att öka kunskapen om självmord och påverka beslutsfattare för att människor ska få hjälp i tid. De vill lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatisering av psykisk ohälsa. Suicide Zero bildades i april 2013 av Alfred Skogberg och Ludmilla Rosengren. Organisationen arbetar både med att nå ut till människor som mår dåligt, kunskapsspridning om förhindring samt opinionsbildning.

 • Klicka för att röstaDu har röstat. Klicka för att ångra.

  Kompisbyrån

  Kompisbyrån är en ideell organisation som arbetar för att skapa kontakt mellan nya och etablerade svenskar. Kompisbyrån startades 2014 av Emma Hammar och Cecilia Holmgren med en vision om ökad integration genom att människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur möts under en timmes fika och pratar svenska. Förutom att bli fikakompis kan man genom Kompisbyrån numera även bli musikkompis.

Expertpanel

Följande personer ingår i den expertpanel som tagit fram alternativen ovan.

Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Håkan Tenelius

Kommunikationsdirektör Malmö stad

Anders Mellberg

Kommunalråd Sundsvalls kommun

Peder Björk

Kommunikationsdirektör Göteborgs stad

Helena Mehner

VD Västsvenska handelskammaren

Johan Trouvé

Kommunikations- och Insamlingschef Scouterna

Caroline Thunved

Ordförande Rättviseförmedlingen

Seher Yilmaz

Fel

Ett oväntat fel har uppstått.