Årets samhällsaktör 2015 är Refugee Phones, stort grattis!

Nedan följer resultatet av omröstningen

 • 1
  Första plats 30% av rösterna

  Refugee phones

  Refugee phones är en ideell organisation som startades 2015 av Hanna Wekell och Gustav Martner i syfte att hjälpa flyktingar att få tillgång till telefoner för att kunna kontakta sina nära och kära. Initiativet blev känt som ett gott exempel på hur man kan hjälpa människor och framförallt barn i flykt.

 • 2
  Andra plats 24% av rösterna

  Musikhjälpen

  Musikhjälpen är ett relativt nytt sätt att stödja ett angeläget samhällsområde. Under en begränsad tid uppmärksammas en samhällsfråga i kombination med musik, kändisar och tävlingar där allt förmedlas i media. 2015 uppmärksammade musikhjälpen att ingen ska behöva fly på grund av klimatet. Årets rekordinsamling gav 31 miljoner kronor.

 • 3
  Tredje plats 12% av rösterna

  Migrationsverket

  Generaldirektören för Migrationsverket uppmärksammade tidigt den annalkande flyktingströmmen och mobiliserade andra aktörer. Trycket på myndigheten har varit enormt och många medarbetare har under senare tid fått göra insatser som går långt utanför vad som kan begäras i tjänstemannarollen.

 • 4
  Fjärde plats 9% av rösterna

  Kontrapunkt i Malmö

  Kulturhuset Kontrapunkt är ett socialt center som verkar för det fria och oetablerade kulturlivet. Under 2015 har föreningen blivit en hemvist för nyanlända flyktingar och hjälpt dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Många frivilliga är engagerade och har hjälpt flyktingar med bland annat hygienartiklar och mat.

 • 5
  Femte plats 9% av rösterna

  Stockholm Resilience Center

  Stockholm Resilience Center bedriver omfattande och nydanande forskning om planetära gränser, klimat och miljö som görs förståelig och påverkar politiskt. Genom bland andra företrädaren Johan Rockström påverkar man samhällsagendan, nu senast under klimatmötet COP21 och FN:s mål för hållbar utveckling.

 • 6
  Sjätte plats 7% av rösterna

  Axel Johnson AB

  Axel Johnson AB visar att man utifrån en stark värderingsgrund kan generera både lönsamhet och samhällsnytta. Koncernen arbetar brett med resurseffektivitet och sociala frågor i alla sina verksamheter. Ägarens deltagande i samhällsdebatten sker med glöd och stor personlig påverkanskraft, inte minst i mångfalds- och integrationsfrågor, bl.a. genom initiativet ÖppnaDörren.

 • 7
  Sjunde plats 5% av rösterna

  Malmökommissionen

  Den oberoende Malmökommissionen förenar forskare och tjänstemän i syfte att skapa ett socialt hållbart Malmö. Ekot nådde ända upp till Stockholm och med inspiration från Malmö finns nu en nationell kommission. Malmökommissionen är fortsatt aktuell, bland annat i uppföljningen ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö” som presenterades för kommunstyrelsen i Malmö stad i april 2015.

 • 8
  Åttonde plats 4% av rösterna

  ABB Sverige

  ABB Sverige driver en engagerad industriell samhällsagenda med fokus på det hållbara samhället och energieffektivisering genom teknologi, affärsutveckling och partnerskap. VD Johan Söderström deltar aktivt i samhällsdebatten, alltid synlig på en mängd arenor, och kopplar ihop global och svensk agenda.

Fel

Ett oväntat fel har uppstått.